Gården ligger ved Fosstjernet på vestsiden av jernbanelinjen mellom Langhus og Vevelstad stasjon. Gården har naturnavn noe som forteller at den er av de eldste i vårt distrikt. I middelalderen hørte deler av gården inn under Ås kirke. Senere gikk den over til å være proprietærgods, før den rundt 1700 ble bondegods. Fire husmannsplasser hørte ved tellingen i 1801 til gården: Sagstuen, Smedsrud, Gravstuen og Nordli. Gården har gjennom årene hatt mange eiere, noen av dem har eid flere gårder samtidig, for eksempel familiene Brochmann og Holmsen som også eide Vevelstad. Rasmus Holmsen fikk overdratt «soldatlægrene Foss og Stallerud» av sin far i 1787. Han flyttet i 1803 en kvantumsag til Foss og drev også en mølle der. Gården var i familien Holmsens eie til 1885. Senere skiftet den ofte eiere, men i 1901 ble Foss gård solgt til stykkjunker Chr. Ruud. Hans enke, Hanna Ruud, solgte gården i 1924 til A. Norum.

Bildet er tatt på Foss gård i 1918 av fru Ruuds nevø Henry Haug fra Ski. Vi ser gårdens folk i arbeid med høyonna på de store jordene som strakte seg fra husene og ned mot Fosstjernet.

I dag er det lite igjen av jorder og gårdsbruk. A. Norum begynte etter siste krig å selge ut tomter til villabebyggelse. Langs Parkveien og Fossveien ligger eneboligene i dag tett, og bare en modernisert utgave av den gamle hovedbygningen og stabburet står igjen. 

Se mer: Kalender 2008.