Tilbake til gårder

Drømtorp har gårdsnummer 141. Det er opp gjennom tidene fraskilt en rekke tomter, og nå igger gården i et industriområde i utkanten av Ski sentrum. Gården er nevnt som Drymbulsþorp i 1400. Drymbull skal være et personnavn, antagelig et kallenavn avleda av drumbr, «trekubbe», mens þorp betyr «tett bebodd sted». Drømtorp var en fullgård. Den var kirkegods, delt mellom Kråkstad prestebol (en tredjedel) og Laurentiushospitalet, senere Oslo Hospital (to tredjedeler). Hospitalets del ble i 1737 solgt til sokneprest Jacob Lauritzson Stub for 350 riksdaker. Kråkstad prestebole satt på sin opprinnelige part til 1873, da den ble solgt til brukeren Andreas Hansen Drømtorp.

Av brukere/eiere vet vi følgende
Stener Nielsson og Hans Helgesson er nevnt i bøkene omkring 1670.  

Lars Jørgensson, nevnt omkring 1720. Jørgensson eide også Kapell-Sander. 

Finn Pedersson (død 1734) var svigersønn av forrige bruker og overtok bygsel 1723.  Han var gift med Anne Larsdotter (død 1723). 

Jacob Lauritzson Stub kjøpte Hospitalets del 1737 og forente de to delene av gården.

Ellef Ramusson Løvestad (død 1765) kjøpte gården ved skifteauksjon i 1749. Han var gift første gang med Hilleborg Bugge Stub, sokneprestens datter. Gift andre gang med Beate Mortensdotter Nordbøe.

Gisle Gjertsson Stønnerud var gift med Beate Mortensdotter Nordbøe, enke etter forrige eier.

Ole Johannesson Stoldt var svigersønn av forige eier og ovetok for 1000 rdl. i 1777.  Han var gift med Mathea Ellefsdotter Drømtorp.

Hans Hansson Lunde (1738–1807) kjøpte gården i 1783 for 1470 rdl. Han var gift med Anne Johannesdotter Sander. 

Hans Hansson Kontra var sønn av Hans Hansson Lunde og overtok halve gården. Han kjøpte også Årås i 1803 og var gift med Oslaug Tollefsdotter. 

Andreas Hansen Drømtorp overtok i 1828 for 220 spd. Han kjøpte senere Rullestad og fikk skjøte på prestebolets del i 1873. Gift med Anne Johannesdatter Haugen (1819–1908).

Kaptein V. Solberg var bruker ved folketellinga 1865, men Andreas Hansen Drømtorp er fremdeles eier.

Sigvardt Johannessen kjøpte gården i 1895. Han var gift med Milla Amalie Fjeld fra Nord-Odal.

I 1897 ble gården delt i to bruk. Den norske aorolit- og fenghette-fabrik etablerte seg på bruksnummer 1 i 1917. Kristiania kommune kjøpte i 1897 bruksnummer 2, og i 1927 overtok Drømtorp bruk.