Ruinen etter denne lille hytta er fra krigens dager. Den ble bygget av ungdommene Hjalmar Boris Østberg, Reidar Thoresen og Per Mikkelsen fra Myrvoll våren 1944. De trengte et sted å skjule seg for å unngå arbeidstjeneste for tyskerne. Plasseringen var veloverveid. Her kunne de oppholde seg langt fra annen sivilisasjon, og likevel  ha god oversikt over bevegelser i terrenget nær skjulestedet. Etter tre uker tok de likevel imot tilbud om å flytte over til stabburet på Stallerud gård, noen hundre metre mot øst og nord. Etter ytterligere noen tid var faren over og de kunne vende tilbake til et mer normalt liv. Da hadde Oslo-gjengen ødelagt arkivene i Akersgata i Oslo over ungdom som kunne innkalles.

Senere ble hytta brukt til hemmelige møter mellom ledelsen i en milorg-tropp og en motstandsgruppe (D13-lag) som opererte i grenseområdet Ski–Oslo.