Fredelig skogsterreng, gamle veifar som krysser hverandre. Vi er i Bølerskogen ved Langhus. Veien sørfra er den gamle bygdeveien fra Ski kirke til Bøler. Den er for lengst avløst av nyere veier og går derfor bare frem til jordekanten. Her folder kulturlandskapet seg ut – og det er Bølergårdene vi ser, Søndre Bøler til venstre, Nordre Bøler rett frem og Mellom-Bøler til høyre. Det er gårder som har vært her fra vikingtiden – gjennom skiftende styre, klima og eierskap. Bildet viser Søndre Bøler.Bøler Nordre

Opprinnelig var navnet Bælir, en flertallsform av substantivet bæl som betyr bolig. Det var fra begynnelsen bare en Bølergård. I middelalderen var en del av den kirkegods, tilhørende Hovedøya kloster. Og gården måtte svare dette med en tylft huggene bord hvert år.

Etter reformasjonen ble denne delen krongods. Bøler var i noen år også lensmannsgård. Flere oslo-borgere og rikmenn vekslet på å eie gården.

Det ble drevet bygdesag her, noe som ga store inntekter til bonden. Men dette opphørte med den nye loven av 1662, som sa at bonden ikke måtte selge sitt tømmer til andre enn byborgerne. Etter det ble bondesagdrift lite lønnsomt.

I 1770 ble gården delt i Nordre og Søndre Bøler, som senere delte søndre del med Mellom-Bøler. Denne er ikke lenger en selvstendig gård, men ble slått sammen med Nordre Bøler i 1856.

Det er muligens her på Mellom-Bøler den opprinnelige gården ble ryddet for over tusen år siden.


                           Skautravern 2020                 Ski historielag`