Den rundt 900 år gamle gården ligger ved E18 helt sør i Kråkstad. Ambjørnrud ble ryddet en gang på 1100-tallet. Funn av skafthulløks viser at det nok har vært bosetting her før gården ble ryddet, - kanskje i steinalder eller bronsealder.

Gården var en av de mange som ble liggende øde etter svartedauden 1349. Men Ambjørnrud var en av de største og beste gårdene fra middelalderen. Plassen Bekkestua tilhørte gården.Ambjørnrud

Den eldste delen av våningshuset på Ambjørnrud antas å være fra tidlig på 1700-tallet. Ellers er det på gården to stabbur, hvorav det ene er et gammelt telthus fra 1800-tallet. Dette ble i sin tid flyttet hit fra Hobøl, og her skal visstnok Gjest Baardsen ha tilbrakt en ufrivillig natt.

Hans Anton Bjerke giftet seg i 1887 med Olea Bolette, som var eneste barn på Ambjørnrud. De overtok gården i 1887 og tok Ambjørnrud som familienavn.

Olga Ambjørnrud ble utdannet ved Statens lærerskole i husstell på Stabekk, og var svært interessert i ernæringslære. Hun fikk stilling som proviantforvalter ved Rikshospitalet, en stilling som innebar alt matinnkjøp og ansvar for pasientenes ernæring.

Den store fjøs- og låvebygningen til Johan Ambjørnrud, med redskaper og årets avling brant ned til grunnen 27. desember 1953. Heldigvis ble alle dyr i fjøs og stall berget ut.

I 1991 overtok John Ambjørnrud gården som 10. generasjon i den slekten som nå har eid og drevet Ambjørnrud i vel 300 år.

Les mer i ØB 30.10.99,
Gamle hus i Follo side 50 av Olav Skogseth,
Kalender 2005 april.