Østby gård er en av de største gårdene i Kråkstad og nåværende eier kan føre røttene sine tilbake til 1640. Gården var riktignok ute av slekta en kort periode fra 1735 til 1779. Fra 1779 til i dag har bonden på Østby hett vekselvis Hans og Svend.Østby gård

I 1754, mens gården var ute av slekta, fant den uhyggeligste kriminalsaken i Kråkstads historie sted. Det var etter solnedgang søndag 4. august 1754 på husmannsplassen Nyborg eller Kløften under Østby at tre personer ble slått i hjel. Etter ugjerningen ble det satt fyr på husmannsplassen. Saken ble aldri oppklart, men bonden ble tiltalt men ikke dømt. Rettsaken er utførlig referert i Follominne for 2004.

I følge tradisjonen skal Karl XII under retretten fra Christiania ha overnattet på Østby natten mellom 30. april og 1. mai i 1716. Samme året var det tingforhør over de tap svenskene hadde påført befolkningen over hele Follo. Tapene til Ellef Rolfsen på Østby ble verdsatt til hele 127 daler. En ku ble verdsatt til fire daler, en hest til 19 daler. Penger, klær og fòr ble også erstattet. Av dette kan en utlede at svenskene var en meget stor belastning for bøndene i vårt område.

Bygningen på bildet er fra 1790 men brant i 1975. En gammel dør fra huset var lagret på låven og overlevde brannen. Den er nå delvis restaurert og plassert i kårhuset på gården. Det er ingen som vet hvor gammel denne døra er, men sannsynligvis var den gammel allerede i 1790.

Se mer: Kalender 2006.