Fremmer innstilling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte på medlemmer til styre og utvalg.