Lokalhistorisk utvalg er Ski Historielags høringsinstans for alle typer reguleringssaker i kommunen.