profilbilde
Karin Aasen Solli
profilbilde
Terje Kornelius Lorentzen
Kråkstad
profilbilde
Knut Martin Falla
Leder
profilbilde
Kjersti Iden
Leder Hebekk
profilbilde
Per Saltvik
Leder Langhus
profilbilde
Torill Ekeberg
Leder Siggerud
profilbilde
Kolbjørn Jordfald
Ski

Komiteen er ansvarlig for driften av de tre kulturstiene

  • Alfred Gustafsons sti på Hebekk
  •  Langhusstien
  •  Milorgstien i Siggerud 

Det arbeides i tillegg med opparbeidelse av ytterligere to kulturstier på Kråkstad. Foruten å tenke ut nye mulige traséer for kulturstier, arbeides det med forbedringer, vedlikehold, skilting og marking av eksisterende kulturstier. Komiteen er delt i fire grupper, med ansvar for vedlikehold/forbedring av hver sin(e) kultursti(er).