profilbilde
Carl-Arne Brekke
Entreprenører
profilbilde
Odd Gylder
Frisørbedrifter
profilbilde
Olav Grønvold
Gartnerier
profilbilde
Tor-Gunnar Karterud
Mekaniske bedrifter
profilbilde
Per Grønvold
Pølsemakere
profilbilde
Hanne Grøstad
Sekretær
profilbilde
Svein Carlsen
Snekkerbedrifter