profilbilde
Fred Øyvind Johnsen
profilbilde
Knut Martin Falla
Leder

Digitaliseringskomiteens ansvar er digitalisering og dokumentasjon av eksisterende arkivalia (dokumenter og bilder) for å gjøre det lettere tilgjengelig for historieinteresserte, både i og utenfor historielaget. Et viktig arbeide er å samle grunndokumentasjoner og bygdebokstoff som tematiserer bosetting, yrker, næring, industri, fotografier, sosiale og foreningsaktiviteter.