Komiteen arbeider med bygdebokutgivelser som:

  • En nyutgivelse av turboken
  • Bygdebok om menigheter og trossamfunn i tidligere Ski
  • Bygdebok om utvandringen til Amerika på 1800-1900-tallet
  • Bygdebok om gårdene i tidligere Ski- og Kråkstad kommuner
  • Bygdebok om selve Ski-raet