profilbilde
Marianne Johansen Myrbraaten

Komiteen har ansvar for bevertning på medlemsmøtene og gir et stort bidrag til sosial trivsel i historielaget.