Vårtur til Rotarystien ved Årungen

Vårtur til Rotarystien ved Årungen

Publisert av Arne Tungen den 26.04.23. Oppdatert 02.05.23.
Velkommen til vårtur langs Syverud Kultur- og Natursti torsdag 4. mai kl 18.
Vi møtes ved P-plassen ved Årungen rostadion i Ås hvor vi møter Torstein Steine fra Ås Rotary som vil guide oss.
Ta på gode sko, det kan være litt glatt hvis det er bløtt.
Turen avlyses hvis det regner.
Ta med kaffe, så holder vi kringle!

Vi sakser litt fra Ås Rotary.
Ås rotaryklubb har sammen med geolog Steinar Skjeseth opparbeidet Syverud kultur- og natursti.
Stien starter ved nedkjørselen til Årungen rostadion hvor den gamle prestegården lå.
Stien er ca to km lang og går gjennom et variert og spennende landskap med mange ulike skogs- og vegetasjonstyper. Deler av stien går langs Bølstadbekken, som i tidligere tider var et industriområde. Bekken ga energi til mellom annet sagbruk og møller. Langs stien er satt opp mange informasjonstavler som forteller om historien, og om dagens flora og fauna.
Der den gamle prestegården var, er satt opp deler av stammen av et av Norges største grantre. Treet blåste over ende i en storm tidlig på 1980-tallet, og det ble målt til nesten 11 kubikkmeter. Her i prestegårdsskogen var gode vekstbetingelser.
Ås rotaryklubb har årlig våropprydding av stien, og vedlikehold utover sommeren. Stien er mye brukt av turgåere.