Markering av unionsoppløsningen  7. juni 2023

Markering av unionsoppløsningen 7. juni 2023

Publisert av Arne Tungen den 01.06.23. Oppdatert 08.08.23.

Velkommen til lokalhistorisk markeringen av unionsoppløsningen i 1905 onsdag 7. juni kl 18 på Waldemarhøy i Ski sentrum.

Dagens program

  • Dagens hovedtaler tidligere stortingsrepresentant Gunvor Eldegard.
  • Flaggskifte etter Stortingets kunngjøring i 1905 ved Trond Linnestad.
  • Glimt fra Magasinleieren som sto ”klar” i 1905 ved Ski Historielag – Knut Falla.
  • Det blir selvfølgelig servering av dagbokringle og kaffe til alle så langt det rekker!

Ingen deltakeravgift.

Vi trykker opp program til utdeling og det er bestilt godt vær.

Av programmet fremgår det flaggskifte. Vi skal gjennomføre flaggskifteprosedyren som ble gitt fra Stortinget etter vedtaket 7. juni, så når du kommer henger orlogsflagget / splittflagget med sildesalaten på flaggstangen, og vi skifter til det rene norske flagget etter 1905 seremonien.

Magasinleierens historie
Vi får en gjennomgang av historien til Magasinleieren og vi skal plassere inn store og flere små bygninger som ikke er til stede eller på kartene i dag.

Vi sess kl 18:00 på Waldemarhøy i Ski!

Se vedlegg for mer detaljer om minnemarkeringen.

Hilsen Nordre Follo- og omegn forsvarsforening og Ski Historielag