Fredsmarsj søndag 14. mai 2023

Fredsmarsj søndag 14. mai 2023

Publisert av Arne Tungen den 05.05.23. Oppdatert 06.06.23.

Bli med å innvie historielagets nye kultursti som går fra Siggerud skole og sydover.

Terrenget er dels lett og lags stien besøker vi med denne fredsmarsjen 2023 steder hvor Milorg hadde sine skjule- og samlingssteder under de siste månedene av krigen.

Vi ledes hele tiden av skilt og piler og guide fra historielaget som hjelper oss med opplysninger for å finne frem pluss byr på lokalhistorie. Litt avhengig av værforholdene, som jo ser bra ut, kan det være fuktige steder langs der vi skal gå på dels glemte stier.

Det er ingen deltakeravgift eller påmelding, bare bli med. Rekker du ikke til kl. 11 starter du når du kan. Alle får et lite bevis på deltakelse.

Vedlagt følger tilsvarende beskrivelse som her og med kart og bilder.

Litt om hva vi skal oppleve underveis
Vi passere Bru landhandel der det lå et våpenlager i koksbingen i kjelleren og via Sterkerud der Milorg hadde våpenlager bak grunnmuren – et trykt sted siden nazistene hadde dette som festlokale! 

Vi besøker ”Tiruleiken” som var kodeordet for Eriksenhytta der Milorgs avsnittsledelse for Follo hadde sitt tilholdssted de siste månedene av krigen.

Rett nord for Tiurleiken, opp en vanskelig skrent, besøker vi Mosquitosleieren der flere milorgfolk fra Ski-troppen lå i skjul april-maidagene 1945. Se messingskiltet på fjellveggen til minne om de som holdt vakt her.

Arne Gunnar HavnåsNeste viktige historiske post er Verpåsen, her var samlingsstedet for Oppegårdtroppene, og du kan lese på messingskiltet som forteller sin historie fra krigen.  

I grålysningen 8. mai ventet milorgs lastebiler for transport av milorgfolk til jernbanestasjonene i Oppegård og Ski. Den viktige jernbanestasjonen Ski stasjon med sin kraftforsyning til jernbanen ble besatt og deretter vakthold ved Magasinleieren i Ski. De tyske styrkene hadde kapitulert men det var usikkert hva enkelte grupper kunne finne på av fiendtlige handlinger, men fienden holdt seg i ro og alt gikk bra.

Turen og muligheter
For å få med all lokalhistorie og opplevelsene går hovedrunden en strekning på hele 11 km.

Men, et par alternativer om du har vonde ben eller sammen med ”korte” ben som dels må bæres:

-  Gå vel så gjerne turen fra Siggerud direkte til Verpåsen. Ja, kanskje rusle ned til Mosquitosleieren om forholdene tillater det.

-  Fra Nordløkka og Bru landhandel kan man korte inn med sti vestover og treffe inn på løypa ved Torget og det er kort vei ned til skiltet som viser veil til Mosquitosleieren. Venter du og koser deg i det gode værer som er bestilt kommer de som har gått hovedrunden etter noe tid.

Med i arbeidsgruppen for stien har vært:
Torill Ekeberg (leder), Grund Vale, Karl Olaf Løkenhagen, Kjersti Iden og Reidar Haugen (tidl. skogsjef i kommunen), i samarbeide med skoleelevene på Siggerud skole under ledelse av lærer Arne Gunnar Havnås (foto). -- som vi treffer under turen søndag.

Vi sees søndag!
Hilsen Ski Historielag og Nordre Follo- og omegn forsvarsforening

 

Du kan også lese mer om Milorgstien her på menyen Ski/Kulturstier/Milorgrunden.