Besøk ved utgraving for E18

Besøk ved utgraving for E18

Publisert av Arne Tungen den 28.03.23.

14.09.2022. historielaget hadde i dag en tur til de arkeologiske utgravingene ved Oppsal gård i Kråkstad. Utgravingene foretas i forbindelse med ny 

E18 mellom Retvet og Vinterbro. Den nye veien kommer til å gå rett over utgravingsfeltet.


21 fra historielaget var møtt opp, og fikk en omvisning i utgravingsområdet. Utgravingene hadde avdekket tre gravhauger som var blitt utsatt for plyndring, bygninger som kan ha vært den opprinnelige oppsal gård. Av mindre gjenstander var det blant annet funnet spinnehjul, hårbøyle, bryner, keramikk- og benrester mm.