Årsmøte i historielaget

Årsmøte i historielaget

Publisert av Arne Tungen den 15.04.23.

8. mars årsmøte i historielaget

Årsmøtepapirer ble distribuert til lagets medlemmer i februar.
Det har ikke innkommet saker til behandling på selve årsmøtet.
Styret fremmer 2 saker:
1: Styret foreslår medlemskontingenten som uendret for 2023.
2: Styret fremmer forslag på 2 nye æresmedlemmer.

Regnskap, revisors beretning og valgkomiteens innstilling er allerede klare og blir omdelt på selve årsmøtet.


I årsmeldingen er et avsnitt om bygdebokkomiteen som arbeider med Gjedsjø falt ut. Vi retter opp dette under behandling av årsmeldingen.

Vi har trykket opp en del årsmelding til bruk på årsmøtet.

Etter årsmøtet fortsetter vi med medlemsmøte og starter med Dagbokringle og kaffe og fortsetter med et hyggeprogram.

Rundt regnet 30 personer var til stede på Ski Historielags årsmøte 8. mars. Vedlagt er en film av videosnutter fra den formelle avviklingen av årsmøtet.

Valgkomiteen må jobbe videre med å fremskaffe en kandidat til vervet som styreleder, samt en kandidat til valgkomiteen. Når valgkomiteen har disse kandidatene på plass, vil et ekstraordinært årsmøte bli lagt til et ordinært medlemsmøte. Inntil videre styres Historielaget av de valgte styremedlemmene, som et kollegium.

Vedlagt er også noen stillbilder fra møtet. Av de som ble takket av med blomster, var Sten Olsen ikke til stede.

Vi gratulerer Knut Solberg og Ivar Sæthre med tildelt æresmedlemskap - ingen av de to hadde anledning til å være til stede.