Tilbake til kalendere


Håkon Holm med Petter Tidemann

Forsiden:
Motiv: Håkon Holm med Petter Tidemann

1. Kapell-Sander
2. Ski IL 100 år i 2019
3. Kjøpmannsgården på Langhus
4. Ski og Kråkstads historie
5. Kråkstad Manufaktur
6. Konfirmanter fra 1945

 7. Sangerstevner i Ski
 8. Follo barne- og ungdomsskole 50 år
 9. Hjellsbråtan - nå Hjellshytta
10. Ski lensmannskontor
11. Ski Mekaniske Verksted - "Mekken"
12. Ski kommune 1964-2019

"Gategutt" i Ski sentrum på 50-tallet


Stabburet Røys gård i Skotbu

Forsiden:
Motiv: stabburet Røys gård i Skotbu

1. Vinter i Vardåsen
2. Jernbaneveien i Ski
3. Dal - et gammelt handelssted i Kråkstad
4. Elgsrud i Sørmarka
5. Konfirmanter i Kråkstad 1968
6. Ski gymnas

7. Gartneriene på Langhus
 8. Gårdsbruket Pungen
 9. Kapteinsgården Vål i Kråkstad
10. Folkets Hus i Ski 100 år
11. Gamle Ski brannvesen
12. Museet vårt - Follo museum


Forsiden:
Motiv: gamlestua på Møllerenga

1. Siggerud bibliotek – fra bokskap til åpne hyller
2. Rosenlundblokkene
3. Varder og veter. Tidligere tiders trådløse telefon
4. Plassen Solum, viktig for Skis identitet
5. Konfirmanter i Ski 1967
6. Gårdssmia på Nordre Frogner – sentral i driften

Omslaget:
Møllerenga ved Tussetjern på Langhus

 7. Norgesmesterskap på landeveissykkel over    10 mil, 1947
 8. 100 år med elektrisk lys i Ski
 9. Næssgården i Ski
10. Magasinplassen
11. Grindvoktersken Malla / gårdeier til Nygård i Ski
12. Speiderliv i Ski


Forsiden:
Jernbanebrua i Ski, bygget 1937-38
Det gamle Telebygget til venstre
Foto: Christian Olsen

1 En utrolig historie
2 Taraldrudhytta
3 NM i terrengløp lang løype 1966
4 Taraldrud motstandsbevegelse 1940-45
5 Kråkstad herred et 300-årsminne mai 1716
6 Bjerke skole 1951 med elever og lærer Hjalmar Grødal

Omslaget:
Jernbanebrua i Ski, foto fra 1914 og 1937;
samt Kjeppestadbrua som står for fall
Foto: Christian Olsen

 7 Finstadgrenda i Ski - en kort historie
 8 Mytteri ved Ski kirke 31. august 1814
 9 The Pussycats på Folkets Hus i Ski 1965
10 Herrer på fotballkamp på 50-tallet
11 30 år med Musikal på Ski ungdomsskole
12 Konfirmasjon i Kråkstad og Ski kirker mai 1966 og oktober 1916


Forsiden:
Ski Rådhus 2014
Foto av Christian Olsen

1 Siggerud Scene Ensemble
2 Skimt 100 år
3 Søndagsskolen på Langhus
4 Folkets Hus i Kråkstad
5 17. mai 1945 ved Ski kirke
6 Konfirmasjoner i Ski og Kråkstad

Omslaget:
Ski kommunevåpen - utkast tegnet av Olav Dag Viken

 7 Vardåsen - en natur- og kulturhistorisk perle
 8 Husmannsplass tilhørende Bjerke i Kråkstad
 9 Kråkstad arbeiderkvinnegruppe
10 Kommunehuset på Kjeppestad
11 Dugnad på klubbhuset i 
Idrettsparken
12 Elise Brække -  mote og manufaktur i Ski fra 1926


Forsiden:
Riksforsamlingen i Eidsvollsbygningen
 i 1814
Malt av Oscar Wergeland 1882-1885

1 Kråkstad og Ski blir én kommune
2 De var rødruss i 1944
3 Ski Historielag 40 år
4 Speiderhytta på Bjerkebekk
5 17. mai 1914 ved Ski kirke
6 Kråkstad sentrum

Omslaget:
1814 - et 200-årsminne
Riksforsamlingen møttes 10. april på Eidsvoll

 7 Brandtenborg på Langhus
 8 Siggerud skole
 9 Gaupesteinmarka naturreservat
10 Teater i Ski
11 Konfirmanter 1964 i Ski kommune
12 Julekveld hos familien Jensen/Lysne


Forsiden:
Stikkrennebru langs Kongeveiens Østre del mellom Langhus gård og Nordås.
Foto: Stein Kr. Martinsen

1 Siggerudbussen på vinterføre
2 Storhoppere i Harestadbakken, Kråkstad
3 Ski Sanitetsforening 100 år
4 Fjellklanghytta
5 Konfirmanttradisjon i Kråkstad
6 Siggerud - fra grisgrendt område til tettsted

Omslaget:
En orientering om Kongeveier gjennom Ski kommune (tidligere Kraakstad herred)

 7 Feststemning på Ski stasjon med kongelige gjester
 8 Sjokoladegutter på Rådhusteateret
 9 Klara Solheim - en kvinnelig pioner i lokalpolitikken
10 Nytt dobbeltspor
11 Alf Opsahl og Alf Opsahls eftf.
12 Jobben er gjort - Kråkstad kommune er historie


Forsiden:
En orientering om "Mosquito-leiren" og omstendighetene for opprettelsen

1 Bogersaga og Jørgen Jakobsen Boger
2 Holen - skibakken for ungdommen
3 En uproblematisk innkvartering hos Hasle
4 Teigpløyd åker på Finstad
5 Rausjøgrenda 1930 med Bråten og Høitomt
6 Konfirmanter Siggerud kapell 1962

Omslaget:
En orientering om "Mosquito-leiren" og omstendighetene for opprettelsen

 7 Aslaug Trossvik - alle håndballjenters mor
 8 Kontra skole 1. klasse 1932, - nå kulturskole
 9 Ski IL fotball A-laget 1952 og Kjell Kristoffersen
10 Ski Jeger og Fiskerforening 75 år og Ålihytta
11 Misjonær blant kanibaler - Oscar Michelsen
12 Julebukker på besøk på Hjell gård i Kråkstad


Forsiden:
Gravfeltet Vardehaug på Haugerjordet

1 Minnemarkering og hverdagshelter
2 Gaupesteinrennet - vinterens eventyr
3 Ski håndverks- og industriforening
4 Lensmannsgården i Skorhaugåsen
5 Konfirmanter Ski kirke 1961
6 Fra fredsvåren 1945

Omslaget:
Gravfeltet Vardehaug på Haugerjordet ved foten av Vardåsen blir her nærmere beskrevet

 7 Nesset bad og restaurant
 8 Skogkolonien Roland ved Rolandsjøen
 9 Framhaldsskolen i Kråkstad
10 Siggerud gård med skogeiendommer
11 "Skibyen rundt" - Einar Hjerpseth
12 Skotbu teatergruppe gjennom 47 år


Forsiden:
AIL (Arbeidernes Idrettslag) Fremad i Ski

1 Bryter'n Arne Haakensen fra Kråkstad
2 Langhus kirke
3 Ski Byggs grunnlegger Andreas Norum
4 Gravhaugen på søndre Finstad
5 Kråkstad Syforening
6 Avgangsklassen Kontra skole 1945

Omslaget:
AIL (Arbeidernes Idrettslag) Fremad i Ski,
 og Rettelse til kalenderen 2009

 7 Fesjå - dyrskue på Alfheim i Kråkstad
 8 Gamle traktorer ("jernhester")
 9 Konfirmanter 1960 Ski kirke, og kirkejubileum
10 Eiendommen Finstadbråten i Gamleveien
11 AIL (Arbeidernes Idrettslag) tur til Sovjet 1932
12 Langhus gård