Tilbake til kalendere


Forsiden:
Høstpløying på Mørk gård i 1942

1 Tømmerkjøring og brøyting med hest 1930
2 Maren Olsen Roås 1956 / Hanna Barli 1919
3 Illegalt langrenn vinteren 1944 Vasshagen
4 Langhus skole får ny fane 1939
5 Villa Beverly i Ski 17. mai 1917
6 Konfirmantene i Kråkstad i 1934

Omslaget:
Hesten som trekkraft i landbruket 1942

  7 Kristian Nilsen Grønslett med familie 1900/1909
  8 Norges Lotteforbund avdeling Ski tidlig 1960-tallet
  9 Thorvald Andersen Langhus "Dynamitt Harry"
10 Elgjakt Vevelstadveien i Ski 1954
11 Otto Eriksen på Langhus gamle stasjon 1919
12 Gunhild Espelid (1911-1990) Grand Frisersalong


Forsiden:
Motiv: stabburet Røys gård i Skotbu

1. Vinter i Vardåsen
2. Jernbaneveien i Ski
3. Dal - et gammelt handelssted i Kråkstad
4. Elgsrud i Sørmarka
5. Konfirmanter i Kråkstad 1968
6. Ski gymnas

Omslaget:
Tannlege Arne Kvakestad 1907-1988
 / Innlevering av radio

  7 Høyonn på Foss gård Langhus i 1921
  8 Oskar Opsand, Mads Skotner og Harald Holmaas
  9 Dammyra husmannsplass under Gjedsjø gård
10 Ustvedt Østre foto fra 1904
11 Fem skyttere fra Kråkstad 1914
12 Konfirmantene i Ski kirke 1948


Forsiden:
Rådhusteateret er en høyst oppegående 50-åring

1 Fotballkamp på Bernhussletta ca 1911
2 Tog ved Løvstad sør for Skotbu ca 1910
3 "The Hot Saints" øver hos familien Levin
4 Flyfoto nordre del av Ski sentrum ca 1927
5 Jernbaneveien Ski sentrum 17. mai 1981
6 Fotballgutter fra Ski IL til Kragerø 1947

Omslaget:
Rådhusteateret er en høyst oppegående 50-åring

  7 Daniel Ustvedts kjøttforretning i Nordbyveien 15
  8 Ski komm. h. almenskole 1954 avgangselever
  9 Jens, Johs. og Hjørdis Kværner Roaasmølla 1910
10 Værvarslingssignaler slått opp på stasjonsveggen
11 Ingrid Bjoner og Ragnhild Honoré Kråkstad kirke
12 "Slekten" fortsatt i Ski kunstforenings eie


Forsiden:
Kråkstad prestegård er en prektig embetsbolig

1 Snøbrøyting i Sandervegen ca 1917
2 Ski bygdekvinnelag 75 år i 2006
3 Hilmar og Agnes Gjersenga fra Gjedsjø
4 Aspelund (Håndverkeren) som guttehjem
5 Miss Follo 1936 Rannveig Braathe fra Ås
6 Hans og Othilie Ruud i trille til Ski Bedehus

Omslaget:
Kråkstad prestegård er en prektig embetsbolig

  7 Oversiktsbilde Langhus 1959
  8 Villa Ranheim i Torgveien 3 fra Sander Vestre
  9 LOs Folkehøgskole på Syverud gård
10 Gården Østby i Kråkstad hovedbygning fra 1790
11 Politiutdanning i Ski med "utrykningskurs"
12 Ski skytterlag med kongelig monogram 1906


Forsiden:
Hurragjeng på vei til fotballkamp i 1930

1 Siggerud Idrettslag 50 år i 2005
2 Langhus speidergruppe 75 år i 2005
3 Svingeskivene ved Ski stasjon 1904
4 Søstrene Ambjørnrud og A. Grydeland 1920
5 Bjerke skoles guttemusikkorps / Bergersen
6 Unionsoppløsningen /bautaen Bjerke skole

Omslaget:
Hurragjeng på vei til fotballkamp i 1930

  7 Boger Landhandleri i Gjedsjø 1939
  8 Blomkåldyrking på gårdene rundt Nærevann
  9 Lærerkollegiet ved Ski komm. h. almenskole 1946
10 Sigurd Karlsen ("Sigurd Loff") født i Nordby i Ås
11 Torvgården (Condisen) fra Mellom Sander 1920
12 Hans Andreas, Thorolf og Finn Sleipnæs 1913


Forsiden:
Fabrikkbygningen til AS Træsko fra 1915

1 Framhagen skilt ut fra Vestre Sander i 1916
2 Snekkerverkstedet til Johan Eldor ca 1920
3 Lokomotivstallen ved Ski stasjon 1914-18
4 Ski Samvirkelag stiftet 1938
5 Tog og korps 17. mai 1950 på Vevelstad
6 Hjemmebrenning i Kråkstad i 1950-årene

Omslaget:

  7 Jacob Fredrik Strand Nordre Finstad + to hester
  8 Siggerud skole 1940 etter restaurering i 1883
  9 Den Frie Evangeliske Forsaml. (Betel) Grønlundvn
10 Venditor / A. M. Erichsen & Son Ltd. AS / Viickers
11 Maren Frogner-Lund fra Engsholmen i Ski
12 Juleforestilling ved Gjedsjø skole 1949 E. Strand


Forsiden:
Damene på Villa Sanderborg (Nordbyveien 1)

1 Utvandrere fra Engsholmen i Ski
2 Drømtorp Bruk ble grunnlagt i 1928
3 Salen Menighetshus 1932 /pinsemenighet
4 Johannes Mikkelsen Engershagan Stunner
5 Ski Ungdomskorps ble stiftet 1936 Karterud
6 Fjellmaleriene ved Sandbakken i Østmarka

Omslaget:
Amalie Wang, Ellen Dahl, ukjent gutt og Thora Dehli

  7 Friidrettsstjernen fra Kråkstad Olaf Frogner 1916
  8 Tresking på Søndre Bjerke i Kråkstad i 1946
  9 Ski Halmplatefabrikk på Ellingsrud brenner  1952
10 Nye Bjerke skole bygget 1931 / Gamleskolen 1871
11 Sveaborg (bygd 1919) og S. Torg i Ski fra 1950
12 Kråkstad kirke og telthuset ca 1880


Forsiden:
Folkets Hus i Ski innviet i 1918

1 Hagen Johansen Skifabrikk i Nordby 1957
2 Ski Røde Kors Hjelpekorps på Oksrud 1946
3 Landhandelen på Kullebund i Siggerud 1915
4 Flyfoto fra Skotbu sentrum tatt 1949
5 Kapelldammen og I. Kolbjørnsen 1912
6 Sangerstevne på Søndre Torg i Ski 1936

Omslaget:
Folkets Hus i Ski innviet i 1918

  7 Abelone Constance Eriksen født 1858
  8 Anders Johan Olausson Villa Møllerud 1928
  9 Ski Idrettslags revy 1951 / framførte 47 revyer
10 Thomas L. Bergers gravferd fra N. Berger i 1920
11 Steinindustri gården Slottet i Kråkstad ca 1930
12 Villa Sand i Ski sentrum var drevet som pensjonat


Forsiden:
Siggerud kirke bygget 1905

1 Magna Nærup og Carl Christoffersen på ski
2 Arbeidere ved Bogersaga ved Buvannet
3 Esther Skraastad og Johs Kollerøs i selskap
4 Gutter bedriver stikkekasting 1950
5 Olaf Henry og Asle S. Bergseng ca 1915
6 Innvielse av Kontra skole 1912

Omslaget:
Siggerud kirke bygget 1905

  7 Hytta på Bjerkestranda ved Nærevannet
  8 Helge Aalerud og Arne Finstad på torget 1936
  9 Karl Viktor Johansen = Den glade murer ca 1940
10 plassen Lihytta under Li gård i Kråkstad ca 1895
11 Halvor Kleveland på barken Norefos 1916
12 Kjell Mørchs kvartett etablert 1949


Forsiden:
Waldemarhøy Bygde- og kultursenter i Ski

1 Ski kirke (fra 1100-tallet) foto fra 1980
2 Andreas Anne Helene Drømtorp rundt 1865
3 Andreas Holmen lovens håndhever
4 Ski Andelsmeieri foto fra 1940-årene
5 De norske polititroppene vender hjem 1945
6 Siggerus skole ca 1910 med 48 elever

Omslaget:
Waldemarhøy Bygde- og kultursenter i Ski

  7 Martin og Oscar Hjelmen på Slora ca 1935
  8 Dagfinn Werenskiolds frise i Kråkstad Samf.hus
  9 Arveset og Sveaborg i Idrettsveien ca 1960
10 Hanna Brattli og Mathilde Ruud på Endsjø gård
11 Veggmaleri Bjerke skole laget av Petter Berg 1957
12 Berit og Aase Aalvik på ski vinteren 1938