Tilbake til kalendere


Forsiden:
Maleriet av Smerta ble laget i 1932

1 Personer på Smerta under Bekkevar 1931
2 Arbeideridrettslaget "Fremad" klubbm.skap
3 Pudrettkjøring med hest Drømtorp før 1930
4 Foto fra Grønstvedt mot Skiseng i nord
5 Grønnrus 1937 Ski komm. h. almenskole
6 Svend, Kaspara, Konrad, Ester Bjerke 1900

Omslaget:
Maleriet av Smerta ble laget i 1932

  7 Kråkstad Ungdomslag på Tyrigravåsen 1912
  8 Kråkstad skole friminutt 1933 "Bro, bro brille"
  9 Harejaktlag fra Kråkstad ca 1920
10 Ski Røde Kors sykestue forløper til Ski sykehus
11 Graverstua ca 1929 / Stunner-funnene
12 Kjempehaugen, gravhaug ved Grønstvedt


Forsiden:
plassen Strevopp øst for Asgjerrud gård 1950-årene

1 Karl Johan Schjønberg i badebaljen 1936
2 Knut Solberg kjører tømmer med hest 1981
3 Kaspara Mørk født på Borud i Enebakk 1904
4 Ragnar, Johan og Esther Hedemann Skotbu
5 Klasse 1A ved Kontra 1955 / H. Claussen
6 Vevelstad gård med underbruk og teglverk

Omslaget:
plassen Strevopp øst for Asgjerrud gård 1950-årene

  7 Sigrid Undsets bolig i Vardåsveien på Ski
  8 Gymnastikktime på Kråkstad skole 1950
  9 Haga-bua et kjent og kjært innslag i Skibyen
10 Olga Jensen fra Dammen klipper sau 1942
11 Ellef Ruud (1887-1965) fra Kråkstad ca 1912
12 Jonna Ulrica og Else Marie Fredrikke Klouman 1894


Forsiden:
Gården Monsrud kirkegods under Hovedøya kloster

1 Ustvedthuset der Ski Historielag har kontor
2 Follo landbruksskole 1931 / Dietrichson
3 Hebekkmåsan 1947 / Hellerud og Iversen
4 Kråkstad sentrum fra maleri 1910-1920
5 Ski Mekaniske Verksted 1951
6 Lagerbygning tilhørende AS Ski Bygg  1920

Omslaget:
Gården Monsrud kirkegods under Hovedøya kloster

  7 Retvedt smie bygget av Johs. og Olaf Kristiansen
  8 Rullestad gård med hovedbygning fra 1862
  9 Telthuset på kirkebakken i Kråkstad
10 Hartvig Svendsen (1902-1971) ordfører i Ski 1946
11 Knadehuset Grubernes Sprængstoffabrikk
12 Kraakstad Landbrugsforening kurs husmødre 1911


Forsiden:
Vannsaga ved Sagstua på Krokhol

1 Vanaheim dragestils-villa fra 1890-årene
2 Kraakstad Sparebanks nybygg fra 1912
3 Villa "Heimdal" 100 m fra Kråkstad stasjon
4 Reidunn Five Aandal i hagen på Høyenhall
5 Bru Landhandleri / Snøvinteren 1954
6 Ski-jenter på telttur 1934 / Camping 1938

Omslaget:
Torger Nore døde 20. oktober 1995

  7 Flom i Kråkstadelva (Haugsbekken) 1960
  8 Klassebilde fra Kontra skole 1921
  9 "Henry Buss" og holdeplassen 1940
10 Hans Tronaas kjører melk til Kråkstad stasjon
11 Radiostasjonen på Tallaksrud 1955
12 Olefine Hvaal Myrvoll født 1893 i Vestfold


Forsiden:
Vestre Sander gård

1 Nordre Finstad gård 1915
2 Villa Kringsjå / Barnehjemmet
3 Ski skole 1. kl 1927 / Samfundsbygningen
4 Løkkefotball 1945 / leiken "Vippe pinne"
5 Idrett med vennskapsklubber 1946 Säffle
6 Ski Damekor 1938 / Ski Menighetskor 1959

Omslaget:
Vestre Sander gård

  7 Ola Hagen 1928 / Alette Spong på Sørli ved Boger 1931
  8 Potetopptaking Krokhol 1934 / Ski kommuneskoger
  9 På sykkeltur ca 1920 / Sykkelauksjon 1968
10 Herredshuset Kjeppestad / Herredsstyremøte 1918
11 Bogers hotell kafeen ca 1927 / Ski hotell
12 Ski sentrum 1935 / Jernbaneveien 1939


Forsiden:
Høibraaten gård Gjedsjø

1 Ski-antrekk / 1925 / Kråkstad Sangforening
2 Monsrud / NGO kart 1884 / Monsrudhytta 1920
3 Vanaheim landhandleri ca 1932 / interiør
4 Huset i Sinnerud-skogen / ca 1938 / Gulbrandsen
5 Skotbu stasjon 1914 / Fosvold Mørk skole 1941
6 Myrvoll i Kråkstad 1948 / høyonn på Høibråten

Omslaget:
Høibraaten gård Gjedsjø

  7 "Wergelands Minde" / Gunhild Schønberg
  8 Gutteidretten 1930-årene / Stafettjenter 1947
  9 Skuronn på Østby gård / Fredrikke Østby
10 Harald Høibraaten Gjedsjø / Henriette Dammen 1965
11 Ski komm. h. almenskole 1941 / "Den stundesløse" 1945
12 Kråkstad kirkegård 1913 / vielse Kråkstad kirke 1915


Forsiden:
17. mai 1956 Kråkstad Guttemusikkorps

1 Skøyteløpere på Kapelldammen 1941
2 Lærere fra Ski komm. h. almenskole 1940
3 Stikkekasting Granbråten Kråkstad 1932
4 Sigvard Andresen villa Skovheim ca 1914
5 Skolepatruljen i 17.-mai-toget 1959
6 lærer Flagstad Langhus skole og elever 1928

Omslaget:
17. mai 1956 Kråkstad Guttemusikkorps

  7 Tobakk Fladberg Kråkstad 1942 / Furumo 1943
  8 Kråkstad Dramatiske Forening / Klara Lie 1905
  9 Ski Pinsemenighet 1928 / Musikkgruppen utflukt
10 Høvleriet ved Jernbaneveien i Ski
11 NSB damplokomotiv / Langli stoppested 1920-1930
12 Nordby gård julen 1944 / Mortensen / Høibraaten


Forsiden:
Da Kongen besøkte Kråkstad i 1937

1 Familien Thorersen fra Ski 1924 og 1932
2 Aketur Gjedsjø 1918 / Skiklubben Skimt 1930
3 Kontra skole 1942 og Bjerke skole 1942
4 Postbud 1931 / Ski komm. h. almenskole 1944
5 Folkets hus 1925 / Tramgjengen 1934
6 Ski AUL Leikarring 1923 / Kontra skole 1944

Omslaget:
Da Kongen besøkte Kråkstad i 1937

  7 Asbjørn Simensen 1927 / Bading Fosstjernet 1948
  8 Ski sentrum 1920-tallet / Nedre Ellingsrud 1929
  9 Bjørnebråten gård 1904 / Myrvoll Kroerveien 1918
10 Jakt i Vardeåsen 1905
     / Bjørnstad på Fjell gård 1909
11 Nygård i Jernbaneveien 1920 / Ski Barberforretning
12 Ski kirke før 1935 / organist Johan Hansen 1943


Forsiden:
Diamantbryllup på Rullestad gård 1896

1 Langlibakken 1928 / Tronaas 1939
2 IL Fremad / Ski Turn og Idrættsforening
3 Gaupesteinrennet 1939 / Ski Mannskor
4 Krigens hverdag 1941 / Bjørnstad
5 17. mai 1941 / Ski jernbanebro / Kjærnes
6 Barneforeningen Vårblomsten ca 1918 /
   Kråkstad-jenter i Drammen 1932

Omslaget:
Kråkstad Frimisjons Sangforening / navn

  7 Omstreifer 1910 / Badetur til Langen 1932
  8 Ambjørnrud gård 1919 / Lunner gård 1929
  9 Bygninger i Skibyen / Den Norske Møbelfabrikk 1918
10 Hanakropp Skotbu / Kråkstad Frimisjons Sangforening
11 Refsumgården i Ski 1878 - 1974
12 Ambjørnrud gård 1918 / Krokhol gård 1918


Forsiden:
Ski stasjon 1890-årene

1 Ski stasjon / stillverk / signalavdeling
2 Rullestadtjernet sommer og vinter
3 Follo-utstillingen 1929 Langhus / 4H i Ski
4 Militæropplæring 1939/40 / Ski Røde Kors
5 Freden 1945 / Ski og Kråkstad stasjon
6 Asper bru og Dovre i Kråkstad

Omslaget:
Ski stasjon 1890-årene

  7 Idrett sommeren 1945 / Sportsplassen
  8 Skibyen 1923 / Postgården ca 1935
  9 Trafostasjonen på Skiseng 1923-1926
10 Dampsag ved Fjell og Krokhol 1918
11 Den nye Nordbyveien 1930-årene
12 Ski Røde Kors 1945 svenskesuppe