Tilbake til kalendere


Forsiden:
Russiske krigsfanger var internert på Depotet under krigen

1 Revygruppa i Ski IL 1934 og 1953
2 Vinter og snø i Kirkeveien 1918 og 1930
3 Speiderliv sommer 1948 og vinter 1958
4 Doktor Lorentz Eger og fru Callik 1922-1927
5 Frigjøringsdagene i mai 1945 Vanaheim Kirkeveien
6 Ski stasjon under mobiliseringen i 1905

Omslaget:
Klipp fra Kjell Haugs novelle "7 år - og 1940"

  7 Kråkstad Frisinnede Ungdomslag 1916
     / KIL fotball 1910
  8 Sandaker ved S Midsem ca 1897
     og slåttonn ca 1916
  9 Potetopptaking Holm i Ski 1929
     / Vang Kråkstad 1940
10 Spillemann Sperrebund 1896 / Borghild Holmsen
11 Martens Bokhandel i villa "Linnea" ca 1925
12 Gjedsjø skole 1894 / Siggerud skole / Hebekk skole


Forsiden:
Hos fotograf Nielsen og frue

1 Sander Østre ved Kirkevegen 1912
2 Telefonsentralen i Ski og Mathilde Johansen 1914
3 Fam. Bjørnstad og Hemsen ved Langen 1911
4 Serveringsstedet "Kippa" i Nordbyveien
5 Kontra folkeskole 17. mai 1914
6 Tidlig bilde av Ski stasjon

Omslaget:
Hos fotograf Nielsen og frue

  7 Brudepar med følge til hest i Kirkeveien 1924
  8 Dresin ved Hundebøl bru først på 1900-tallet
  9 Skuronn på Store Bru i Siggerud ca 1925
10 Tresking på Tronås i Kråkstad ca 1910
11 Ski Droscheautomobiler 1924
12 Familien Kolstad på Vestre Ustvedt 1914


Forsiden:
Ski Turn- og Idrettsforenings juleforestilling i Samfunnsbygningen 1935

1 I storstuen til familien Bjørnstad 1898
2 Travløp på Midtsjøvannet ca 1960
3 Hopprenn i Møllebakken ca 1935
4 Ski private middelskole 1919
5 Grubernes Sprængstoffabrikk ca 1925
6 Waldemarhøy ca 1910

Omslaget:
Ski Turn- og Idrettsforenings juleforestilling i Samfunnsbygningen 1935

  7 Kråkstad stasjonsområde ca 1905
  8 Siggerud kapell 1925
  9 Innvielsen av speiderhytta på Sterkerud 1932
10 Jernbaneundergangen i Ski ca 1935
11 Ordfører Haug på Haga ca 1920
12 Lensmann Kolbjørnsen på Åsen 1925


Forsiden:
Jernbanebrua i Ski, bygget 1937-38
Det gamle Telebygget til venstre
Foto: Christian Olsen

1 En utrolig historie
2 Taraldrudhytta
3 NM i terrengløp lang løype 1966
4 Taraldrud motstandsbevegelse 1940-45
5 Kråkstad herred et 300-årsminne mai 1716
6 Bjerke skole 1951 med elever og lærer Hjalmar Grødal

Omslaget:
En strykekvartett fra 1925

  7 Ski guttemusikkorps ca 1925
  8 Skotbu stoppested ca 1918
  9 Ski kommunale brannvesen 1950
10 Kraakstad Sparebank i Ski ca 1925
11 Agnes og Per Tronaas 1925
12 Helene Grydeland og Mathilde Holm ca 1906


Forsiden:
Hans Petter og Jorulf Bjørnstad foran Vanaheim

1 Heimdal i Kråkstad
2 Kontra skole
3 Sagstuen ved Krokhol
4 Langhus stoppested
5 Siggerud kapell
6 Nordbyveien i Ski

Omslaget:
Hans Petter og Jorulf Bjørnstad foran Vanaheim

 7 Butikken ved Skotbu stasjon
 8 Jernbaneveien i Ski
 9  Kråkstad stasjon 1937
10 Ski sentrum 1920
11 Langhus Landhandleri 1930
12 Refsums Landhandel 1909-1974