Gjertrudprisen for 2019
Elin Aas ble tildelt Kulturvernrådet i Akrshus sin Gjertrudpris for 2019.

Ski Historielags innstilling
Vi innstiller på Elin Aas, fra Ski Historielag, til Gjertrudprisen 2019. Elin er 81 år gammel. Elin er æresmedlem i Ski Historielag. Elin har arbeidet i vårt historielag en årrekke med flere tema, hun har vært styremedlem 3 perioder. Hun er leder for lagets kalenderkomite med årlige utgivelser og går ikke av veien for å stille på salgstand. Forfatter av flere artikler i Follominne om vår lokalhistorie. Hun er deltaker i lagets skiltkomite som arbeider med valg av lokaliteter og tema som skal skiltes for publikum. I bygdebok som er under arbeidet om Skiraet har Elin sektoransvaret for Ski middelalderkirke, Contra, skolen Kontra, kongeveier i tilknytning til middelalderkirken, gravlunden og telthuset og tidligere kirkelige bygg på stedet. Hun er med i lagets lokalhistorisk utvalg som er det utvalget som håndterer alle typer reguleringssaker. Hun er historielagets representant i Skautraver’n, dvs oppklare og beskrive lokalhistoriske forhold på poster til glede for det turgående publikum. Elin har vært styremedlem i Follo Historielag i 7 perioder. Sammen med Bjørn Myrvoll har hun gjennom flere år arbeidet for å oppklare lokaliteter for tidligere tides bosetting og kulturminner i kommunen. For dette sto hun på listen over kandidater til kommunens kulturpris, men dessverre kommunen avviklet kulturprisordningen det året. Deltatt i kulturstikomiteen som bygger kulturstier for publikum med informasjonsplakater om geologi, natur, tidligere bosetting m.m. Elin er utdannet lærer og i en årrekke hatt mye av sitt yrkesaktive liv i Follo barne- og ungdomsskole. På hennes initiativ har skolen gjennom flere år hatt ansvaret for en av postene i lagets kultursti. Elin har et karaktertrekk som inspirere andre til arbeider med lokalhistorie. Hun nyter stor tillit i laget. I dag er hun pensjonist og en ressursperson i vårt arbeide med lokal- og regionhistorie.

Hilsen Ski Historielag Knut Falla / styreleder