Sigrid Undset (1882 - 1949) tilbrakte under sin oppvekst flere somre i Drøbak og Hvitsten. Den selvbiografiske boka "Elleve år" inneholder skildringer fra disse stedene. Bøkene "Olav Audunssøn i Hestviken" (1925) og "Olav Audunssøn og hans barn (1927) har miljø fra områdene rundt Hvitsten. Mye tyder på at Hestviken var den lokale Emmerstadbukta. Av andre stedsnavn finner vi: Gardar, Kambshorn(Kambo), Skeidissokn(Ski), Hestbekk(Hebekk) og Draumtorp. Olav Audunssøn besøker storgården Skog i Svartskog med utsikt over Botnfjorden. Den samme gården nevnes i Kristin Lavransdatter. Her får Olav hjelp av Lavrans Bjørgulvsøn, - det er Kristins far. Vi hører også om kirken på stedet, Gerdarud, der Oppegård kirke ligger i dag.Sigrid Undset

I 1913 flyttet Sigrid Undset med sin mann Anders Svarstad, som var kunstmaler, inn i villa Solvang på Ski. De kom fra Italia etter et opphold i Roma. Datteren Maren Charlotte ble født mens familien bodde på Ski. Sønnen Anders var nylig født i Roma og var svak og sykelig. Svarstad hadde atelier i Oslo og var mye borte, men malte blant annet Endsjø gård i Ski. Økonomien var dårlig, og Sigrid måtte slite hardt. I Ski skrev Sigrid romanene "Vaaren" (1914) og "Fortællinger" om kong Arthur og ridderne av det runde bord" (1915). De flyttet fra Solvang til Oslo i 1916.

Familien hadde liten omgangskrets. Mathilde Johansen Ruud som var telefonistinne og bodde i huset, lærte Sigrid Undset å kjenne. I annen etasje var det nemlig telefonsentral, og Martha Colbjørnsen eide huset. Lorentz Christian og Callik Eger var nære venner av Sigrid Undset. Callik fikk førsteutgaver av bøkene til Sigrid med personlige hilsener. Anita Eger Gervin besitter disse bøkene i dag. Den eldste sønnen til Sigrid Undset, Anders, ble skutt ved Segalstad bru under kampene mot tyskerne i 1940.

Huset Solvang har i en årrekke vært bolig for residerende kapellan i Ski menighet. I dag er huset sentral for ambulansetjenesten i Akershus.

Kilder:
Østlandets Blad, "Spor av Follo i Sigrid Undsets forfatterskap" av Anita Gervin i Follominne 1981,
Ski Historielags kalendere for 1988 og 1998.