Tilbake til andre personer

Carl Wilhelm Søderberg
Industriselskapet Elkem kan se tilbake på mer enn 100 års drift. En stor del av æren for dette selskapets eventyrlige vekst, hadde Carl Wilhelm Søderberg som bosatte seg på Gårdmannsbråten gård i Nordby.

Søderberg var født i Sverige i 1876. Året etter flyttet familien til Kristiania hvor hans far, Carl Anton Mathias Søderberg, var en av pionerene i Christiania Telefonforening. Han var senere også med å grunnlegge Elektrisk Bureau. Carl Wilhelm tok elektroingeniørutdannelse i Tyskland og giftet seg med den svenske danser Valborg Charlotte (”Lottan”) Morell. Det fortelles at den unge Carl Wilhelm ble sendt til Stockholm for å underhandle på vegne av faren som ønsket å gifte seg med frøken Morell. Resultatet var i stedet at de to unge falt for hverandre. Dette til tross for at hun hadde tannverk den dagen og hele hodet unntatt øynene var dekket av et slør. Under trusler fra faren om å bli gjort arveløs, giftet han seg så med den noen år eldre danser.

Søderberg-elektroden
Under en studiereise til Italia fikk han en levende interesse for fioliner. Drømmen hans var i mange år å lage en ny Stradivarius. Den unge ingeniør forsto imidlertid snart at for å skaffe seg et levebrød, måtte han finne på noe annet enn akkurat å arbeide med fioliner.

Som driftsbestyrer ved et elektrostålverk i Jøssingfjord fikk han ideen om å brenne en rå kullelektrode direkte i en elektroovn, en ide han stadig arbeidet videre med. 1. verdenskrig førte til at det ble knapphet på elektroder. Sammen med to andre ingeniører arbeidet Søderberg videre med ideen sin. Etter krigen fikk de patent på det som senere skulle revolusjonere smelteverksindustrien hele verden over: ”Søderbergs selvbrennende, kontinuerlige elektrode” eller ”Søderberg-elektroden” som den ble kalt. Denne epokegjørende oppfinnelsen ga grunnlaget for Elektrokemisk’s (senere Elkem’s) verdensomfattende virksomhet med konstruksjon og salg av elektriske råjernsovner. I løpet av få år var denne teknologien brukt ved de fleste smelteverk over hele verden. Søderberg-elektroden ble også tilpasset aluminiumsindustrien for fremstilling av råaluminium.

Det enkle liv

Gårdmannsbråten i Nordby, som han kjøpte i 1908, ble i alle år drevet med forpakter. Søderberg bodde mye her i sommermånedene. Ellers i året bodde han i Kristiania og var på besøk her ute de fleste helger. Bestillingsseddelen til Aas Elektricitetsverk da Søderberg skulle bestille strøm var ledsaget av et brev som forteller mye:

Hr. G. Sverdrup
Nordby pr. Ski st.

Vedlagt oversendes bestilling til elektricitsverket paa 200W. Jeg kommer til at ta mer, naar jeg kommer til at bo der ute en større del av aaret. Det skulle derfor interesere mig at vite hvor transformatoren kommer til at bli anbrakt. Hvis jeg faar meget lang stikledning bør denne kanskje allerede nu lægges med saa stort tversnit, at jeg senere kan faa 400 W. Hvis stikledningen kun blir nogle hundre meter har det intet at betyde, idet da også 6kvadratmillimeter traad er fuldt tilstrækelig ogsaa for 400 W.

Med høiaktelse C. W. Søderberg

Jeg kommer foreløpig til at bruke lyset bare Lørda aften og Søndagene hele vinterhalvaaret – altsaa en for verket meget ønskelig belastning.


200 watt var et vanlig abonnement da den første strømmen i Ås ble satt på sommeren 1917. På en gård ble det nok strøm til belysning både i fjøset og inne i huset. Mange forhøyet snart abonnementet til 400 watt for også å kunne bruke elektrisk strykejern.

Ikledd kun det mest minimale som tenkes kan vandret han i hagen om sommeren. Hagen var også hans store interesse. I begynnelsen var det et praktfullt hageanlegg med grusganger og en meget stor samling av blomster og andre vekster. Det var en egen gartner som tok seg av stellet. Da han flyttet hit for godt, tok han selv stellet av hagen med en tilhørende veldrevet komposthaug.