Tilbake til andre personer

Erling Rønneberg Skis første rådmann
Erling RønnebergMed den norske kommunestyreloven av 1938 ble tittelen borgermester i byene endret til rådmann, og herredskommunene fikk rett til å ansette rådmenn. Selv om enkelte representanter i kommunestyret ønsket å vente til etter den forventede kommunesammenslåingen mellom Ski og Kråkstad, vedtok Ski kommunestyre i juni 1962 at det skulle ansettes rådmann i Ski kommune fra 1. januar 1963. I september 1962 ble rådmannsstillingen utlyst. Det var stor interesse for stillingen, og ved søknadsfristens utløp var det kommet 35 søknader, hvorav 12 som hadde bedt om at deres navn ikke ble offentliggjort. Dagbladet kunne imidlertid opplyse at en av de 12 som ikke ville ha sitt navn offentliggjort, var Skis ordfører Erling Rønneberg. Administrasjonskomitéen gjennomgikk alle søknadene, og ble enige om tre navn. Det var imidlertid dissens mellom hvem som skulle innstilles som nr. 1 og hvem som skulle innstilles som nr. 2. Erling Rønneberg eller ligningssjef i Sarpsborg, Gunnar Guste-Pedersen. I ansettelsesdebatten som fulgte, ble det stilt spørsmål både om lekkasjen til Dagbladet, og om hva Rønnebergs utdannelse ved Cambridge i England tilsvarte i Norge. Ansettelsesdebatten ble ført både i kommunestyret og i pressen, og var til tider svært usakelig. Imidlertid endte det med at kommunestyret, i møte fredag 23.11.1962, med overveldende flertall (27 mot 6) vedtok å ansette Erling Rønneberg som Skis første rådmann. 

Erling Rønneberg (f. 9.11.1923 i Ålesund, d. 8.7.2008 i Ski) var sønn av Alf og Anna Rønneberg, og hadde to brødre, Joachim og Anton. Under krigen var Erling med på å gi ut illegale aviser, før han dro til Storbritannia og ble opplært som radiotelegrafist i Secret Intelligence Service. I 1944 opprettet han SIS radiostasjonen Haga på Torholmen nord for Ålesund. For sin innsats under andre verdenskrig ble Rønneberg tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren og den britiske King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom. Etter krigen tok han økonomieksamen i Cambridge i England, og var deretter to år som høyskolelærer i Danmark.

I 1950 kom han til Ski som lærer på Sørmarka folkehøyskole – der han senere også ble rektor. Rønneberg ble i 1956 valgt inn i formannskapet for Arbeiderpartiet. I årene 1958– 1962 var han ordfører, og fra 1. januar 1963 ble han Ski kommunes første rådmann. Denne stillingen hadde han i 27 år og la i denne perioden fram i alt 21.179 saker til politisk behandling i formannskap og kommunestyre. Dette var en ekspansiv periode for Ski kommune, og innbyggertallet ble fordoblet. Som pensjonist brukte Rønneberg mye tid på lokalhistorisk arbeid, og han formidlet opplevelser fra andre verdenskrig, hvor han deltok aktivt i motstandskampen, til ungdom i kommunen. For dette arbeidet fikk han Ski kommunes kulturpris i 1999.

Det er skrevet om Rønneberg:
”Han gir inntrykk av å være huggen av stein, ukrenkelig, ugjennomtrengelig, saklig rasjonell og beinhard forhandler. Han har forakt for utenomsnakk og irrasjonelle handlinger. Og formell – knapt noen vil mistenke ham for å ta hallingkast i enerom i pur glede over noe som helst. Han har ærbødig respekt for demokratiet, hevder de få han har sluppet inn på livet. Lytter til fornuftig argumentasjon og innhenter alltid råd før han bestemmer seg i vanskelige situasjoner.”

Se mer: Kalender 2023.