De fleste bildene i kalenderene finnes i fotoarkivet til Ski Historielag. Hvis du vil ha en kopi av et bilde, kan du henvende deg til historielaget. Mange av bildene er dessuten tilgjengelige i Ski bibliotek/ Lokalhistorisk arkiv. Se link på  menyen Diverse/Lenker.

Vi takker alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere. Takk også til alle som hjelper oss med å selge kalendere.