Tom Rognstad
Tom Rognstad ble æresmedlem av Ski Historielag 4. mars 2019.

Styrets begrunnelse
hdcjhgjwf

qekjbckjwdw

ehjhewhf