Tom Arnold Rognstad
Tom Arnold Rognstad ble æresmedlem av Ski Historielag 4. mars 2019.
Styrets begrunnelse