Svein Risdal
Svein Risdal ble æresmedlem av Ski Historielag i 1999.

Styrets begrunnelse