Ragnhild Sæthren
Ragnhild Sæthren ble æresmedlem av Ski Historielag 7. mars 2014.

Styrets begrunnelse
Kommer snart.