Ragnhild Sæthren
Ragnhild Sæthren ble æresmedlem av Ski Historielag 7. mars 2014.

Styrets begrunnelse
hdcjhgjwf

qekjbckjwdw

ehjhewhf