Lillian Gustafson
Lillian Gustafson (Lil som hun kalte seg selv eller Lill som vi kalte henne) ble æresmedlem av Ski Historielag 27. februar 2020.

Styrets begrunnelse

Lil døde 3. november 2022.