Knut Jørgen Solberg
Knut Jørgen Solberg ble æresmedlem av Ski Historielag 8. april 2023.

Styrets begrunnelse