Karl-Olaf Løkenhagen
Karl-Olaf Løkenhagen ble æresmedlem av Ski Historielag 1. mars 2018.

Styrets begrunnelse