Henrik Klohs
Henrik Klohs ble æresmedlem av Ski Historielag 7. mars 2014.

Styrets begrunnelse