Frank Aas
Frank Aas ble æresmedlem av Ski Historielag 2. mars 2017.

Styrets begrunnelse
Frank Aas døde 27. august 2017.