Elin Aas
Elin Aas ble æresmedlem av Ski Historielag 2. mars 2017.

Styrets begrunnelse
hdcjhgjwf

qekjbckjwdw

ehjhewhf