David Dahl
David Dahl ble æresmedlem av Ski Historielag i ????.

Styrets begrunnelse