Dag Mork Ulnes
Dag Mork Ulnes ble æresmedlem av Ski Historielag 27. februar 2020.

Styrets begrunnelse

Dag Mork Ulnes døde 1. april 2022.