Bjørn Øistein Vidar Myrvoll
Bjørn Myrvoll ble æresmedlem av Ski Historielag 2002.

Minneord
Bjørn Myrvoll har i flere tiår arbeidet aktivt i Ski Historielag med saker med stor detaljrikdom som også kom museet og Follo Historielag til gode. 
Han har gjort et betydelig nybrottsarbeide i registrering av gamle fotos, gamle og for lengst glemte husmannsplasser, og i oppklaring gamle hulveier og ledene til oldtids/kongeveiene, lokalisere gravhauger og gravminner, gamle luftfotos og gamle bilder og dokumenter. 

Bjørn arbeidet lenge med stedslokalisering av luftfotoene «Widerøbildene» som kom gjennom Follo Historielag for over 10 år siden. I dette arbeidet kom nettopp hans stayerevne og systematiske arbeide ham til gode. Han lyktes med å oppklare lokaliteten for disse luftfotos i Ski og andre Follo-områder. 

Hans samlede arbeid med registrering er mye av grunnlaget for kartverket over fornminner i tidligere Ski kommune og i Follo. 
Bjørn lot seg ikke velge til styreoppgaver i historielaget – med begrunnelsen: nei, slikt hadde han ikke tid til, det var så mange oppgaver med innsamling av historiske materiale og oppklaringer som var meget viktigere. Nei, slik styreoppgaver fikk andre ta seg av – og slik ble det. Men, Bjørn var en stor ressurs og ivrig deltaker i forskjellige komiteer for foto, kulturstiene, lokalhistorisk kalender, lokalhistorisk utvalg og historielagets representant i bibliotekets brukerråd. 

For sitt arbeide med oppklaring av gamle veier i Follo fikk han Akershus vegkontors æresplakett i 1997. Bjørn ble i 2002 tildelt æresmedlemskap i Ski Historielag for sin innsats i laget, mottok Ski kommunes kulturpris i 2004 og mottok fylkets høythengende Gjertrudprisen i 2014 fra Akershus Kulturvernråd. 

Bjørn var i follosammenheng seks år vara i representantskapet og vara til styret i historielaget. Han var forfatter i Follominne og omtalt i egen redaktørartikkel i Follominne i 2016 for sin innsats for lokalhistoriesaken. 

Bjørn vil bli husket som en meget kunnskapsrik, behagelig og hyggelig person som bidro til veiledning, opplysning og alltid med et godt smil og en god historie. Bjørn Myrvoll gikk bort 30. august 2021. 

Knut Falla, Ski historielag