Bi Five Magnus
Bi Five Magnus ble æresmedlem av Ski Historielagi 1999.

Minneord
Bi Five Magnus døde 25. januar 2003, 66 år gammel. Hun var opprinnelig utdannet som tekstilkunstner, men hennes historiske interesse fikk henne til å ta opp studier i etnologi i moden alder, med en magistergrad som resultat. Bi var Ski-jente i tredje generasjon og levende opptatt av sitt lokalsamfunns historie og kultur. Hun var en av stiftene av Ski historielag i 1974, og hun satt i lagets styre i hele 18 år, hvorav fire år som en dynamisk og engasjert leder. Hun var også med i styret for Folio Historie- og Museumslag og har sittet i redaksjonskomiteen for lagets årbok «Follominne». Her bidro hun også gjennom årene med kunnskapsrike og velskrevne artikler om lokalhistoriske emner. Hun skrev også mange innlegg i lokalavisen om det som rørte seg i tiden, men spesielt om kulturminnevern. Mange vil huske hennes kamp for å redde den gamle stasjonsbygningen i Ski fra å bli revet. Til hennes store skuffelse lyktes ikke «Venneforeningen Ski gamle stasjon», som hun stiftet og ledet, med sitt arbeid. Hennes magistergradsavhandling i etnologi fra 1993 beskriver denne aksjonen på en levende og interessant måte. Hennes samfunnsengasjement kom også til uttrykk ved at hun deltok i lokalpolitikken som representant for Venstre i Ski kommunestyre og i kommunale utvalg, hele tiden med kultur og lokalhistoriske verdier som rettesnor. For sin innsats ble Bi hedret med Ski kommunes kulturpris i 1991, og hun var æresmedlem i Ski historielag fra 1999. 

Vi vil minnes henne med takknemlighet.

Per A. Krogstie.