Anne Marie Endsjø
Anne Marie Endsjø ble æresmedlem av Ski Historielag 4. mars 2019.

Styrets begrunnelse