Alfred Gustafson
Alfred Gustafson ble æresmedlem av Ski Historielag i 1991.

Styrets begrunnelse