Alf B. Godager
Alf B. Godager ble æresmedlem av Ski Historielag 1. mars 2018.

Styrets begrunnelse